برچسب: پارکینگ برجی عمودی

  • پارکینگ مکانیزه برجی چیست؟

    پارکینگ مکانیزه برجی چیست؟

    پارکینگ مکانیزه برجی چیست؟ پارکینگ مکانیزه برجی که یک از انواع پارکینگ های مکانیزه طبقاتی است که ساختاری شبیه به آسانسور دارد. در این نوع پارکینگ علاوه بر فضای مخصوص برای حرکت آسانسور، فضاهایی برای پارک کردن خودرو ها در نظر گرفته شده است. شکل و ساختار قفسه های نگهداری خودرو با توجه به نوع […]